|
  
  
|
  
  
|
  
  
|
  
 
 כיתה ז'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מילים למבחן מחצית באורלי לב 31/03/201441.00 KBהורדה
חזרה על תא מרבוטהאורלי לב 31/03/2014103.67 KBהורדה
חזרה על האות נוןאורלי לב 19/01/201436.50 KBהורדה
עבודה לכיתה ז מחצית א תשעדאורלי לב 26/01/201413.06 KBהורדה
סיכום המילים החדשות עד נוןאורלי לב 19/01/201415.00 KBהורדה
מצגת האות תאאורלי לב 23/01/20141.19 MBהורדה
המילים לבוחןאורלי לב 11/02/201414.91 KBהורדה
האותיות פא וקאףאורלי לב 15/06/201471.07 KBהורדה
דף חזרה על דוד ארז והתנועותאורלי לב 19/01/201456.50 KBהורדה
חזרה על האות האאורלי לב 18/02/2014847.00 KBהורדה
חזרה על אותיות בנתי + ת' אורלי לב 06/02/201426.50 KBהורדה
חזרה למבחן מחצית באורלי לב 31/03/201452.00 KBהורדה
 כיתה ח'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
סיכום המילים למבחן מחצית ב אורלי לב 05/11/201478.50 KBהורדה
חזרה על נושאים דקדוקייםאורלי לב 19/01/201427.00 KBהורדה
החומר למבחן הראשון תשעהאורלי לב 26/11/201484.50 KBהורדה
 כיתה ט'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מילים למבחן ראשון כיתות ט5 ט8אורלי לב 05/11/201417.67 KBהורדה
מצגת אל תפיל את המיליוןאורלי לב 26/01/20146.49 MBהורדה
מילים חדשות למבחן שני תשעדאורלי לב 19/01/201440.50 KBהורדה
מילים למבחן ט2 ט3 ט4אורלי לב 05/11/201447.00 KBהורדה
 כיתה י'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת הציוויאורלי לב 26/01/20141.86 MBהורדה
חזרה על בניין 1אורלי לב 21/01/201446.00 KBהורדה
פועל לפני עושה פעולהאורלי לב 26/01/2014896.00 KBהורדה
סיכום בניינים 1,2אורלי לב 26/01/201460.00 KBהורדה
חזרה למבחן השני תשעהאורלי לב 16/12/201435.50 KBהורדה
דף חזרה על נושאים דקדוקייםאורלי לב 21/01/201444.00 KBהורדה
דף בנושא רשמבאאורלי לב 21/01/2014105.00 KBהורדה
המילים למבחן 2 תשעהאורלי לב 16/12/201461.00 KBהורדה
דף רשמבאאורלי לב 21/01/201467.00 KBהורדה
 כיתה יא'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
תרגול הניקוד הסופיאורלי לב 19/01/201423.00 KBהורדה
תרגול כלל גאורלי לב 31/03/201428.00 KBהורדה
מצגת הניקוד הסופיאורלי לב 23/01/2014381.99 KBהורדה
דף חזרהאורלי לב 26/01/201431.50 KBהורדה
דף לכלל באורלי לב 26/01/201428.00 KBהורדה
 כיתה יב'
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
עבודת חזרה בתחביראורלי לב 19/01/201440.00 KBהורדה
פרק הנאמנותאורלי לב 06/02/20141.61 MBהורדה
תרגול תחביראורלי לב 19/01/201435.00 KBהורדה
מצגת קוראןאורלי לב 23/01/20148.64 MBהורדה
הבעה בכתבאורלי לב 19/01/201428.50 KBהורדה
מאמרי מפמר תשעדאורלי לב 06/02/2014178.97 KBהורדה
מילים חדשות בעיתונותאורלי לב 10/02/201425.50 KBהורדה
 
יום ראשון 18 אוגוסט 2019 הוסף למועדפים   קבע כדף בית   כניסה למערכת